ขั้นตอนการสมัคร

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

เพื่อคงความเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและดึงดูดจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การเข้าสู่แองโกลเปิดสำหรับนักเรียนทุกเชื้อชาติ โดยแสดงความสามารถในการเรียนรู้และพร้อมรับประโยชน์จากหลักสูตรที่ท้าทายของสิงคโปร์และอังกฤษ ความรู้ที่เหมาะสมระดับอายุและความปรารถนาที่จะเรียนรู้เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักเรียนแองโกล

เรารับสมัครตลอดทั้งปีการศึกษา ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเพิ่งเดินทางมาประเทศไทย บุตรหลานของคุณเพิ่งจะถึงวัยเรียน หรือคุณไม่พอใจกับโรงเรียนปัจจุบันของคุณ เรายินดีที่จะพิจารณาใบสมัครของคุณ

เกณฑ์การรับเข้าเรียน:

 • ศักยภาพทางวิชาการ/ผลการเรียนที่ผ่านมา
 • ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดการลงทะเบียน
  1. ผลการประเมินจากการสอบก่อนเข้าเรียน
  2. การจัดสรรที่นั่งและความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆภายในโรงเรียน
  3. การสัมภาษณ์
  4. ชำระค่าธรรมเนียม

หากมีคำถาม

กรุณาส่ง Email admissions64@anglosingapore.ac.th
หรือโทรศัพท์ 02-331-1874/5 ต่อ 109

กระบวนการลงทะเบียน

กระบวนการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ อย่างไรก็ตามกระบวนการทั่วไปมีดังนี้:

1
ระยะเวลาทดลอง

วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่านักเรียนเหมาะสมกับหลักสูตรที่แองโกลหรือไม่ นักเรียนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในชั้นเรียนปกติ ช่วงระยะเวลาทดลองเพื่อให้ทั้งนักเรียนได้พบครูอาจารย์ และเกิดความประทับใจของสภาพแวดล้อม มาตรฐานทางวิชาการ

2
พบปะครูประจำชั้น

ในวันสุดท้ายของช่วงทดลองเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและครูประจำชั้นจะได้พบกัน สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายอภิปรายข้อกังวลการพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของนักเรียนในการเข้าศึกษา หลังจากการประชุมนี้หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนักเรียนอาจเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน

3
ขั้นตอนการลงทะเบียน

หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการทดลอง และข้อตกลงจากผู้ปกครองนักเรียนและครูประจำชั้นว่าโปรแกรมนั้นเหมาะสำหรับนักเรียนแล้ว การลงทะเบียนสามารถเริ่มได้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม (พิจารณาจากผลการเรียนและระยะเวลาทดลองเรียน)

ณ จุดนี้มีการคำนวณค่าเล่าเรียนและกำหนดเวลาตามความเหมาะสม

นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลายอย่างซึ่งควรรวบรวมและเตรียมล่วงหน้าเพื่อส่งไปยังฝ่ายธุรการ

โปรดทราบว่ารายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครทุกคน (ภาษาไทยและต่างประเทศ)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครทุกคน (ภาษาไทยและต่างประเทศ)

นักเรียน

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วนของนักเรียน
 • สูติบัตร / หนังสือเดินทางของนักเรียน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • ใบรับรองแพทย์ (สำเนา)
 • รูปถ่ายของนักเรียน (3 รูป, ขนาดต่ำสุด 2 นิ้ว)
 • ผลการเรียน

ผู้ปกครอง
ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนา)

พร้อมที่จะสมัคร?