นักวิชาการที่ ANGLO

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เสนอการศึกษาแบบองค์รวมตามกรอบหลักสูตรสิงคโปร์ที่นำไปสู่การสอบ Cambridge IGCSE / AS / A-Level

นักเรียนจะจบหลักสูตรการศึกษาแบบเข้มข้นในขณะที่ดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมสามภาษา – ทุกคนจะยังคงใช้ภาษาอังกฤษภาษาแม่ (จีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีและไทย)